Huur binnenbaan winterseizoen 2023/2024

Het is pas mei 2023, maar toch willen we graag nu al je aandacht vragen voor het huren van een binnenbaan in de hal van TV Soest-Zuid voor het winterseizoen 2023-2024. Leden kunnen zich vanaf heden hiervoor inschrijven.

Contractanten die afgelopen winter een binnenbaan huurden, zijn als eerste in de gelegenheid gesteld hun baan weer te reserveren voor het winterseizoen 2023-2024. Hun aanvragen zijn nu verwerkt en er zijn nog volop mogelijkheden om een binnenbaan te huren.

Vanaf heden kunnen ook leden zich inschrijven voor de nog beschikbare binnenbanen, hiervoor kunt je het inschrijfformulier invullen op de website www.tvsoestzuid.nl (onder het kopje binnenbaan). Het overzicht op welke dagen en tijden nog banen beschikbaar zijn is terug te vinden op www.tvsoestzuid.nl.

Tot en met vrijdag 19 mei kunnen leden zich aanmelden, daarna zal de verhuur ook opengesteld worden voor niet leden. Mocht op 19 mei blijken dat meerdere leden interesse hebben in hetzelfde tijdstip op dezelfde dag, dan zullen leden die een bijdrage als vrijwilliger leveren voorrang krijgen. Voor zover nog nodig zal er geloot worden.

We weten dat veel leden ook een binnenbaan in de avonduren willen huren, maar er niet tussenkomen. Vandaar dat, net zoals afgelopen jaren, voor de nieuw vrijgekomen banen in de avonduren huurders een één-jaarscontract krijgen. Dat betekent dat deze contractanten niet meer automatisch recht hebben op hetzelfde blok het winterseizoen daarop (2024/2025). Voor het komende winterseizoen geldt deze regel voor de volgende blokken:

  • Maandag 18.30 – 19.30 uur
  • Maandag 20.30 - 22.30 uur
  • Dinsdag 21.00 – 22.00 uur
  • Woensdag 18.30 – 19.30 uur
  • Woensdag 21.00 – 22.00 uur
  • Donderdag 19.00 – 20.00 uur
  • Donderdag 21.30 – 22.30 uur
  • Vrijdag 19.00 – 22.00 uur

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de binnenbaancommissie via binnenbaan@tvsoestzuid.nl.

Nieuws Overzicht