Reglementen

Overzicht van alle reglementen en afspraken van TV Soest Zuid

Huishoudelijk reglement: informatie over lidmaatschap, bestuur en commissies

Park reglement: informatie over de speelrechten en de gedragsregels op het tennispark

Toss reglement: informatie en afspraken over de TOSS

Halgebruik bij regen: informatie over het gebruik van de hal bij regen tijdens zomerseizoen

Toewijzing binnenbaan halhuur: informatie over de wijze waarop de toewijzing verloopt.

Privacy Verklaring: afspraken hoe we omgaan met de privacy

Statuten vereniging: statuten van de vereniging

Baan reglement

We spelen allemaal met veel plezier op onze gravelbanen. Een gravelbaan heeft unieke eigenschappen en wordt door bijna alle spelers als zeer prettig ervaren. Nu vergt een gravelbaan wel veel onderhoud om deze in goede conditie te houden. Veel van u zullen denken dat hiervoor enkel onze groundsmen kunnen zorgen. Dit is maar deels waar. Wij kunnen als gebruikers van de baan hierin ook veel betekenen.

Lees meer

Halgebruik bij regen

De beheerder, trainers, organisatoren en de VCL kunnen vaststellen dat het bespelen van de buitenbanen als gevolg van regenval niet meer is toegestaan. In dat geval gelden de volgende regels:

  • Vaste contractanten van de hal hebben voor de in het in hun contract vastgelegde tijdstip voorrang voor het gebruik van de hal. E.e.a. conform de voorwaarden zoals gesteld in het contract voor de huur van de hal.
  • Hierna hebben (in principe – zie verderop) de trainingen voorrang om de hal in te gaan en de trainingen voort te zetten. Dit kan zonder extra kosten voor het gebruik van de hal.
  • Vervolgens mogen de volgende twee categorieën de hal in:
    • Competitiewedstrijden mogen de hal in. Beoordeling van welke teams hiervoor in aanmerking komen is ter beoordeling aan de VCL. Dit kan zonder extra kosten voor het gebruik van de hal.
    • Georganiseerde tennisevenementen mogen de hal in. Beoordeling van wie hiervoor in aanmerking komen is ter beoordeling aan de organisatie van het evenement. Dit kan zonder extra kosten voor het gebruik van de hal.
  • Indien er een evenement is waarvan in het trainingsschema is vastgesteld dat er geen trainingen zijn dan gaat in dat geval het evenement voor. In alle andere gevallen gaat de training voor.
  • Recreanten mogen de hal in indien er na bovenstaande toedeling nog ruimte is.  Dit is in principe kosteloos. Recreanten kunnen er voor kiezen om in dit geval halhuur te betalen. In dat geval gaan ze voor op recreanten die dit niet doen.
  • Gebruik van de hal mag alleen indien alle spelers de beschikking hebben over geschikt schoeisel voor gebruik op binnenbanen. Controle hierop zal door beheerder geschieden maar is tevens de verantwoordelijkheid van de leden, de trainers, de organisatoren en de VCL.

Indien er een evenement is waarvan in het trainingsschema is vastgesteld dat er geen trainingen zijn dan gaat in dat geval het evenement voor. In alle andere gevallen gaat de training voor.