Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
BaanhuurCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Soest Zuid om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om het bedrag voor de huur van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
Handtekening huurder*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Baanhuur
Dag baanhuur*
Tijd vanaf*
Alternatieve dag/tijd
Duur huur in minuten*
 
Deelnemers
Is 1 van de deelnemers lid van TV Soest Zuid?*
Deelnemer 1*
Deelnemer 2*
Deelnemer 3
Deelnemer 4
Deelnemer 5
Deelnemer 6
Deelnemer 7
Deelnemer 8
 
Toewijzing*
*Let op: Niet invullen, dit wordt door vereniging zelf gevuld
Toegewezen dag
Toegewezen tijd vantot
Toegewezen baan
Opmerking