Spelregels huur binnenbaan

Voor het huren van de binnenbanen zijn de volgende spelregels van toepassing. Hierbij geldt dat ieder seizoen er een nieuw contract afgesloten dient te worden. Er is geen sprake van automatische verlenging van een huurcontract. Ook bij continuering - door een nieuw contract aan te gaan voor het nieuwe winterseizoen - zijn onderstaande spelregels van toepassing.

 • In geval van gewenste voortzetting van de huur in het nieuwe winterseizoen, dient het inschrijfformulier vóór 14 april 2020 door de secretaris te zijn ontvangen. Indien het formulier na de genoemde datum binnenkomt, geldt dat inschrijvingen door leden van TV Soest‐Zuid in dat geval voorrang hebben boven de inschrijving door niet‐leden.
 • Toewijzing  van binnenbanen geschiedt op basis van de volgende punten (in volgorde):
  • door de vereniging beschikbaar gestelde banen voor training van leden van de vereniging
  • continuering baanhuur vorig seizoen
  • nieuwe aanvragen

Bij een nieuwe aanvraag geldt dat de inschrijving door een eigen lid van TV Soest‐Zuid voorrang heeft boven de inschrijving door een niet‐lid.
Vanaf het seizoen 2017/2018 zullen nieuwe aanvragen voor maandag t/m vrijdag van 19-22 uur niet meer gecontinueerd kunnen worden in een volgend seizoen. Indien men weer gebruik wil maken van een baan dient men een nieuwe aanvraag te doen (met de daarbij behorende voorrangsregels).

 • Het bestuur behoudt zich het recht voor de baanindeling ‐ al dan niet tussentijds ‐ aan te passen en toe te delen.
 • De bevestiging van de toewijzing van de halbaan ontvangt u uiterlijk 1 maand voor de start van het winterseizoen. Als in de huurperiode feestdagen vallen waarop het park (en dus de hal) gesloten is dan komt die dag te vervallen.
 • De betaling van de verschuldigde baanhuur kan uitsluitend via automatische incasso. In de bevestiging van de baanhuur wordt aangegeven wanneer TV Soest‐Zuid de incasso zal uitvoeren.
 • Indien de betaling van de verschuldigde baanhuur niet tijdig is ontvangen (bijvoorbeeld als gevolg van stornering), behoudt het bestuur zich het recht voor de betreffende baan aan een ander te verhuren.
 • Bij slechte weersomstandigheden kan het voorkomen dat buitentennisevenementen in de hal moeten worden voortgezet. In dergelijke gevallen dient u op verzoek van de organisatoren uw baan tijdelijk beschikbaar te stellen. Ter compensatie zal u vervangende speeltijd worden aangeboden.
 • Het is ten strengste verboden de tennishal te betreden met ander schoeisel dan indoorschoenen voor tapijtbanen. De schoenen dienen te zijn voorzien van lichte en volledig vlakke zool en dienen tevens schoon te zijn.
 • Het is ten strengste verboden om etens‐ en drinkwaren mee de tennishal in te nemen. In de tennishal mag uitsluitend water in afsluitbare drinkflessen of bidons worden meegenomen.
 • Indien u zich niet aan de voorgaande twee punten houdt, zal u door het personeel achter de bar, dan wel door commissie‐ en/of bestuursleden worden verzocht de tennishal te verlaten. Mochten de regels vaker worden overtreden, dan behoudt het bestuur zich het recht voor de overtreder de toegang tot de tennishal voor bepaalde tijd te ontzeggen.
 • In alle overige gevallen beslist het bestuur.