Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. TV Soest Zuid vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat …. 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als iemand bij de tennisvereniging je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan de vertrouwenscontactpersoon vertellen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij geen partij zal kiezen. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht bij haar. De vertrouwenscontactpersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Ze kan iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenscontactpersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wie is de Vertrouwenspersoon bij TV Soest Zuid en hoe kan ik haar bereiken?

Letty Gründemann en Monique Keesom als back-up zijn onze vertrouwenscontactpersonen bij TV Soest Zuid.

Je kunt contact opnemen met Letty en Monique door een mail te sturen naar vertrouwenscontactpersoon@tvsoestzuid.nl. Zij maken dan een afspraak met jou.