Een binnenbaan huren bij ons

Onze tennisvereniging heeft 3 mooie binnenbanen met een tapijt ondergrond en het hele jaar kun je een baan huren.

In de winterperiode (half september tot half maart) is zowel losse verhuur als seizoenshuur mogelijk. Kijk voor beschikbare uren op bezetting binnenbanen winter.

Voor losse verhuur kun je gebruik maken van de tennisboeker of contact opnemen met de parkbeheerder op nummer 035-6019142.

Seizoenshuur loopt van maandag 2-10-2023 tot en met zondag 31-3-2024, maar voor de doordeweekse ochtenden is de verhuurperiode 4 weken langer: maandag 18-9-2023 en t/m vrijdag 12-4-2024.

Voor het aanvragen van seizoenshuur van een binnenbaan, verwijzen we je naar het Inschrijfformulier Huur Binnenbaan.

Tarieven winterseizoen 2023/2024

In de ALV van december 2022 zijn de tarieven vastgesteld voor de baanhuur in het winterseizoen 2023/2024. Gezien de stijgende (energiekosten) moeten we de tarieven met 6% ter verhogen. Hiermee komt de energietoeslag, welke we in 2022/2023 genoodzaakt waren in rekening te brengen, te vervallen. Omdat de energietoeslag al verwerkt was in de tarieven voor de losse verhuur zijn deze voor het volgende winterseizoen niet aangepast. Het winterseizoen 2023/2024 zal lopen maandag 2-10-2023 tot en met zondag 31-3-2024.

 2023_2024_tarieven_baanhuur_2.png

In de zomerperiode van 01-04-2023 tot en met 01-10-2023 is alleen losse baanhuur mogelijk, voor € 10,00 euro per uur.

We wijzen je graag nog even op de Spelregels Huur Binnenbaan en de Spelregels Gebruik Binnenbaan.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op via binnenbaan@tvsoestzuid.nl.