U bent hier: Home › In memoriam Frans Smeets

In Memoriam - Frans Smeets

Op 24 juli is, na een ziekbed van enkele maanden, toch vrij onverwacht Frans Smeets overleden. Hij is helaas niet ouder geworden dan 61 jaar. 

Frans zal niet bij alle leden van de club even bekend zijn. Hij was ook zeker geen briljant tennisser. Maar wel een heel bekwaam bestuurder. En in die hoedanigheid heeft hij zich lange tijd ingezet voor onze vereniging. Eerst gedurende ca. drie jaren als voorzitter. Een functie die hij rond de eeuwwisseling met enige terughoudendheid aanvaardde in een moeilijke periode voor de club. Er was destijds een groot verloop onder de leden, de accommodatie was toe aan een flinke opknapbeurt, de samenwerkingen met zowel de pachter als met de trainer waren toe aan een nieuwe impuls en het bestuur was vrijwel voltallig afgetreden. Ook in financieel opzicht lagen er de nodige uitdagingen.
Er werd een vrijwel geheel nieuw bestuur geformeerd onder leiding van Frans. Een rol die hij, ondanks zijn aanvankelijke terughoudendheid, met verve wist te vervullen. Zijn achtergrond als organisatiepsycholoog en als Limburger hielpen daarbij enorm. Niet alleen wist hij mensen en hun intenties bekwaam te doorgronden. Maar hij straalde ook een zekere gemoedelijkheid uit die mensen wist te verbinden en combineerde die eigenschap met het vermogen tot relativeren en een groot gevoel voor humor. Niettemin kon hij ook zeer streng zijn. “Afspraak is afspraak” gold ook zeer zeker in zijn optreden als voorzitter.
En op deze wijze wist Frans bestuur en vrijwilligers, ook in tijden van tegenslag, steeds optimaal te motiveren en te enthousiasmeren. In zijn voorzittersperiode is weer de nodige stabiliteit in de vereniging terug gebracht, waarop volgende besturen verder konden bouwen.

Niet lang na zijn terugtreden als voorzitter is Frans als secretaris toegetreden tot het bestuur van de Stichting tennisvereniging Soest-Zuid. Deze functie heeft hij tot het einde toe bekleed. Wat minder hectisch en wat meer “buiten beeld” dan het voorzitterschap van de verenging. Maar niettemin evenzeer van grote waarde voor de club. 

Frans is altijd een enthousiast recreatief tennisser geweest die zomer en winter in diverse groepjes heerlijk een balletje sloeg. En daarna graag een glaasje dronk tijdens een geanimeerde “cooldown”. Want Frans was zeker iemand die je als gezelligheidstennisser zou kunnen bestempelen. En als hij eens een tijdje vanwege een blessure niet kon spelen dan kwam hij toch met enige regelmaat op het park. Voor bestuurswerk, voor uitsluitend de cooldown van zijn tennisgroepje, of simpelweg omdat het een logische route was voor de wandeling met zijn twee honden. Hij woonde immers zelf aan de Bosstraat op loopafstand van het tennispark.

In Frans verliest de vereniging een betrokken lid, een bekwaam bestuurder en een heel plezierig mens die door zijn tennisvrienden en -vriendinnen zeer gemist zal gaan worden.
Als vereniging wensen wij Xandra en de drie zonen – Daan, Michiel en Dethmer – veel sterkte met het verwerken van het verlies van hun levenspartner en vader.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...