Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. TV Soest Zuid vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat …. 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als iemand bij de tennisvereniging je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan de vertrouwenspersoon vertellen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht bij haar. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Ze kan iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wie is de Vertrouwenspersoon bij TV Soest Zuid en hoe kan ik haar bereiken?

Monica Jorna is onze Vertrouwenspersoon bij TV Soest Zuid. Als relatie- en gezinstherapeute heeft zij jarenlange ervaring in het werken met ouders, kinderen en jongeren in moeilijke situaties. Vanuit haar achtergrond is zij bekend met het omgaan met vertrouwelijke en gevoelige informatie.

 

Je kunt contact opnemen met Monica door een mail te sturen naar: monica.jorna@casema.nl. Zij maakt dan een afspraak met jou.