Wijzigingen in reserveren en afhangen van banen

Per 12-09-2022 gaan we de manier waarop banen kunnen worden gereserveerd en afgehangen wijzigen. De reden voor de wijzigingen zijn deels ingegeven door de uitkomsten van de enquête die het bestuur in het voorjaar heeft uitgezet, anderzijds door specifieke overwegingen binnen het bestuur met betrekking tot dit onderwerp.

De belangrijkste zaken op een rij:

Wat blijft:

 • Het online reserveren van banen wordt voortgezet.
 • Het aantal maximaal openstaande reserveringen tijdens piekuren blijft 1
 • Het aantal maximaal openstaande reserveringen tijdens daluren blijft 2
 • De speelduur voor dubbelpartijen buiten blijft 45 minuten
 • Reserveren doe je met die spelers die ook daadwerkelijk gaan spelen
 • Tijdens momenten dat er competitie is op vrijdagavond, zaterdag en zondag blijft de hal beschikbaar voor vrijspelen
 • De starttijden van reserveringen van buitenbanen blijft flexibel, leden mogen zelf bepalen wanneer ze willen starten. (Laat zo min mogelijk gaten vallen tussen de reserveringen)
 • Het blijft mogelijk om op de buitenbanen een baanreservering te doen die korter is dan de standaardtijd die daarvoor staat.

Wat verandert er:

 • Banen 1 en 2 kunnen tijdens piekuren alleen worden afgehangen op het clubhuis en niet meer online
 • De speeltijd voor enkel partijen op de buitenbanen wordt teruggebracht naar de situatie zoals deze was voor Corona, namelijk 30 minuten
 • Vrijdagavond valt niet meer onder de piekuren, maar onder de daluren, het wordt daarmee iets makkelijker om vrijdagavond een baan te reserveren
 • De hal wordt tijdens piekuren en vrijdagavond ook opengesteld voor vrijspelen. Dit geldt voor de periode april t/m september.
 • Vrijspelen in de hal wordt gefaciliteerd per blok van 1 uur. Of je nu enkel speelt of dubbel, als je binnen een baan reserveert kan je een uur spelen.
 • Vrijspelen in de hal is onbeperkt mogelijk (fair use policy van toepassing)
 • Bij regen/of andere weersomstandigheden waardoor buiten trainen of toernooien niet mogelijk is, hebben de toernooileiding respectievelijk TOP het recht om per direct de banen in de hal op te eisen en eventuele reserveringen in de hal te verwijderen
 • Het is technisch helaas nog niet mogelijk om banen te bevestigen op de club. Informatie volgt later.

Overige belangrijke informatie:

 • De piekuren zijn als volgt: maandag t/m donderdag van 18.30 t/m 23.00
 • De te reserveren blokken in de hal tijdens piekuren zijn als volgt: 19.00 – 20.00 / 20.00 – 21.00 / 21.00 – 22.00 en 22.00 – 23.00
 • In verband met een streven naar een efficiënte baanbezetting wordt het aantal banen van de maandagavond Toss teruggebracht van 3 naar 2. Baan 5 wordt maandagavond beschikbaar gesteld voor vrijspelen.
 • Bovenstaande is een pilot die zal duren tot 2022. De bedoeling is dat daarna de pilot wordt omgezet in definitief beleid.   
 • Een verandering die we later gaan doorvoeren is dat Online gereserveerde banen (zowel in de hal als buiten), op het clubhuis vooraf moeten worden bevestigd. Gebeurt dit niet, dan wordt de baan per direct vrijgegeven en is deze beschikbaar voor anderen om af te hangen, dan wel te reserveren. Als deze wijziging wordt doorgevoerd zullen we hier nog over communiceren.

 

Nieuws Overzicht