Energietoeslag halhuur winter 2022 / 2023

Zoals iedereen kan zien en merken blijven de prijzen voor gas en elektriciteit stijgen wat een grote impact heeft voor iedereen. Zeker als je ondertussen een contract met variabele tarieven hebt. Dit laatste geldt ook voor Tennisvereniging Soest-Zuid. Sinds begin 2022 zijn ook voor ons de tarieven voor gas variabel. 

 

Dit heeft als gevolg dat de kosten voor verwarmen van hal en clubhuis sterk stijgen. Om het verbruik van energie zo sterk mogelijk terug te dringen nemen we een aantal maatregelen:

 

  • De buitenverlichting van de banen is vervangen door moderne LED verlichting
  • De CV ketel en de thermostaten in het clubhuis zijn deze zomer vervangen
  • We zijn in gesprek met het bestuur van de stichting over maatregelen in de hal (al neemt dit meer tijd dan aankomende winter)
  • We gaan de thermostaat in de hal een paar graden lager zetten komende winter (maximaal 10 graden) om verbruik te verlagen

Desondanks (en rekening houdend met voorgaande) komt uit de prognose voor aankomende winter huurperiode dat de kosten voor het verwarmen van de hal €14.000,= hoger zullen uitvallen. Hierbij hebben we de kosten voor de verwarming van de hal los bekeken van het clubhuis. Tevens gaan we uit van een winter vergelijkbaar met de voorgaande.

 

De vereniging kan dit verschil niet voor haar rekening nemen. Dit betekent helaas dat we genoodzaakt zijn om een energietoeslag in rekening te brengen naast de huur van de hal. Dit doen we zowel bij de contractanten, bij de huur die we voor de trainingen in rekening brengen bij Top als bij de losse verhuur.

 

Concreet betekent dit het volgende:

  • Naast het tarief per uur voor het huren van de hal geldt voor contractanten een energietoeslag van € 91,= per gehuurd uur voor de gehele winterperiode. Dit komt neer op €3,50 per week per uur.
  • Het uurtarief dat de vereniging TOP in rekening brengt voor de huur van de hal voor trainingen wordt ook verhoogd met €3,50 per uur. TOP rekent dit door in de kosten voor de trainingen.
  • De uurtarieven voor de losse verhuur worden structureel verhoogd conform bijgaande tabel: 

 tarieven_halhuur_2022_2023_2.jpg

*) Contractanten krijgen tevens een energietoeslag in rekening gebracht van € 91 per uur. Deze energietoeslag is in de losse verhuur al verwerkt.

 

Wij streven naar een fijne en sportieve sfeer op de vereniging en naar een financieel verantwoord gestuurde vereniging. Helaas noodzaakt de huidige energiemarkt ons nu tot deze beslissingen.

 

Nieuws Overzicht