Geen winterdubbels dit seizoen!

Na overleg met de KNLTB heeft het bestuur besloten om de winterdubbels niet door te laten gaan.

Vanwege positieve geluiden die wij ontvingen om ons heen heeft het bestuur na de laatste verscherpte maatregelen vanwege Corona, een stappenplan uitgewerkt waarbij de interne wintercompetitie vervangen zou worden door een andere variant. Die variant zou er uiteindelijk toe leiden dat leden van onze vereniging toch in staat zouden worden gesteld om in de hal dubbelpartijen te kunnen spelen. Helaas hebben de ontwikkelingen ons op gebied van Corona ingehaald en zijn we eerder bij strengere maatregelen dan versoepelingen. De KNLTB heeft mede door die ontwikkelingen ons alternatieve plan niet expliciet goedgekeurd. De KNLTB sprak wel hun waardering uit over de manier waarop TV Soest Zuid zelf haar eigen verantwoordelijkheid genomen heeft in deze.
Ondanks dat de KNLTB als alternatief nog aangaf dat we ons tot de Gemeente Soest kunnen richten, heeft het bestuur besloten om de interne winterdubbels niet te laten doorgaan. Spijtig voor diegene die wel hadden willen deelnemen, maar het bestuur heeft een bredere verantwoordelijkheid in deze. Juist ook vanwege het groter aantal wordende besmettingen overal om ons heen, past het niet om nu de grenzen op te zoeken. Het standpunt van het bestuur is altijd geweest om de KNLTB te volgen in hun besluitvorming en dat zullen we ook nu doen.

Geen winterdubbels dus dit seizoen!

Wel bekijkt het bestuur of en zo ja op welke manier de vrije uren dan benut kunnen worden door middel van afhangen. Daarover volgt nog nadere berichtgeving.

Nieuws Overzicht