Vrijdagavond 14 junu BBQ OT

Vrijdagavond 14 juni a.s. BBQ Opentoernooi!

Je kunt je hiervoor aanmelden bij de balie van het OT in het cluhuis.

Nieuws overzicht